HIER Nieuwsbrief

Vul hieronder je e-mailadres in en abonneer je op de HIER nieuwsbrief.

Bestuur

 • Lodewijk de Waal

  Voorzitter

  In mijn 33-jarig vakbondsverleden ben ik vaak geconfronteerd met het spanningsveld tussen economische groei en duurzaamheid. Mijn besef dat we drastisch anders moeten gaan produceren en consumeren is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Als voorzitter van de HIER Klimaatcampagne word ik nu nóg nadrukkelijker geconfronteerd met de problematiek van klimaatverandering. Net als in mijn vakbondstijd richt de HIER-campagne zich op een breed publiek; dat spreekt me als bestuurslid bijzonder aan.

 • Wilbert Koppers

  Bestuurslid 

  Als strategisch adviseur duurzaamheid voor bedrijven zet ik me ook graag in voor het realiseren van de doelstellingen van de HIER Klimaatcampagne. Door bijvoorbeeld samen met bedrijven de consument te bereiken. Ik doe dit vanuit de persoonlijke motivatie om van deze wereld een betere plek te maken voor later.

 • Sible Schöne

  Programma directeur

  Vanaf midden jaren ’80 ben ik gegrepen door het klimaatprobleem. In dit onderwerp komen alle belangrijke thema's in mijn werk samen: de energieproblematiek, de relatie wetenschap en samenleving en de koppeling van mondiaal en lokaal denken. Naar mijn stellige overtuiging vormen praktische actie en samenwerking de sleutel voor de aanpak van het klimaatprobleem. De politiek volgt. Meer over Sible.

 • Bart de Voogd

  Algemeen directeur

  De klimaatproblematiek en de oplossing ervan vereisen een realistische aanpak. Want echte oplossingen voor een duurzamere samenleving zijn zelden zwart of wit. Wat mij bij HIER aanspreekt is dat wij met veel verschillende organisaties en bedrijven werken aan mooie, effectieve en soms ook verrassende campagnes en oplossingen, zodat iedereen in Nederland op zijn of haar manier een bijdrage kan leveren. 


   

 • Barbara de Kort

  Bestuurslid 

  Als manager Innovatie en Ontwikkeling ben ik continu op zoek naar oplossingen die de kwaliteit van leven verbeteren. Zo ook bij HIER. HIER is ervan overtuigd dat het klimaatprobleem oplosbaar is en neemt hiertoe concrete initiatieven in samenwerking met consument en bedrijfsleven. Binnen het bestuur vertolk ik de ‘stem van de consument’. Met eenvoudige maatregelen kan iedereen energie besparen. Goed voor het milieu en het spaart nog geld uit ook!

 • Henk Hagoort

  Bestuurslid

  Ik ben ervan overtuigd dat we verstandig met onze energiebronnen moeten omgaan, zodat toekomstige generaties ook het beste uit onze wereld kunnen halen. In mijn bestuursfuncties heb ik ondervonden hoe snel de samenleving en de manier waarop we met elkaar samenwerken veranderen. Maar ook dat we door samen te werken heel veel kunnen bereiken. Met die ervaring wil ik de HIER Klimaatcampagne graag helpen daadwerkelijk verandering te realiseren.

HIER brochure

HIER werkt aan de oplossing van het klimaatprobleem. We werken daarin samen met bedrijven, de samenleving en jou!

HIER is

 • een initiatief van ruim 30 maatschappelijke organisaties.lees verder

  Bekijk ons filmpje