HIER Nieuwsbrief

Vul hieronder je e-mailadres in en abonneer je op de HIER nieuwsbrief.

Klimaatbibliotheek

Aardwarmte: warm water zorgt voor afkoeling

EnergiecentraleVoor de opwekking van warmte uit geothermische energie wordt gebruikt gemaakt van geothermiek, of aardwarmte, het verschijnsel dat de temperaturen op grotere diepte in de aardkorst (en in de aardmantel) hoger zijn dan aan het aardoppervlak.

Deze warmte ontstaat voor het grootste deel (ongeveer 70 procent) door radioactieve vervalprocessen diep in de aarde en bestaat verder uit miljarden jaren oude restwarmte, daterend uit de hoog energetische periode kort na de vorming van de aarde, toen zelfs de aardkorst nog vloeibaar was.

Op sommige plaatsen, veelal vulkanische gebieden, bevindt zich geconcentreerde aardwarmte vlak onder het oppervlak. Met name IJsland is vergevorderd in de ontwikkeling van nuttige toepassingen van deze energie, door de warmte in geothermische centrales om te zetten in elektriciteit.

Daarbij wordt via grondboringen stoom omhoog geleid waar het turbines aandrijft die elektriciteit opwekken. Vaak wordt het water, nadat het in koeltorens is afgekoeld, even verderop weer teruggepompt in het warme gesteente, zodat de geothermische bron niet uitgeput raakt - de energie is praktisch onuitputtelijk, het medium (water) kan vanzelfsprekend wel opraken.

De elektriciteit uit aardwarmte is een vorm van duurzame energie, ondermeer omdat er bij de opwekking geen broeikasgassen worden uitgestoten.

Ook in Nederland wordt nuttig gebruik gemaakt van aardwarmte. Omdat de temperaturen in de (praktisch aan te boren) ondergrond van Nederland relatief laag zijn (lokaal 95 graden) is het hier geen logische bron om grootschalig groene stroom op te wekken. Wel kan aardwarmte, via een warm waterpomp, worden gebruikt voor klimaatneutrale verwarming van kassen, huizen en kantoren.

Door beide toepassingen kan het aardgasgebruik, en daarmee de CO2-uitstoot, aanzienlijk omlaag.

HIER brochure

HIER werkt aan de oplossing van het klimaatprobleem. We werken daarin samen met bedrijven, de samenleving en jou!

HIER is

  • een initiatief van ruim 30 maatschappelijke organisaties.lees verder

    Bekijk ons filmpje