HIER Nieuwsbrief

Vul hieronder je e-mailadres in en abonneer je op de HIER nieuwsbrief.

Gevolgen

Alle landen en samenlevingen in de wereld krijgen te maken met klimaatverandering. Arme landen als eerste, maar rijke landen zeker ook. Letterlijk álles staat op het spel: sociale samenhang, economieën, welvaartverdeling, ontwikkeling, gezondheid, natuur, vrede en toekomst.

 /Ontwikkelingslanden

De gevolgen van klimaatverandering zullen vooral de armste mensen, in de armste landen en in de kleine eilandstaten, raken. Zij zijn direct afhankelijk van landbouw, bosbouw en visserij en dus het meest kwetsbaar voor de verwachte toename van extreem weer, overstromingen, droogtes, orkanen en hittegolven. Ook de stijging van de zeespiegel, de toename van ziektes als malaria en knokkelkoorts en insectenplagen die de oogst kunnen vernietigen, zullen hen het hardst raken. En dat terwijl zij het minst bijdragen aan de oorzaak van klimaatverandering: de uitstoot van broeikasgassen. Nu al merken mensen in ontwikkelingslanden dat de landbouwproductie omlaag gaat. En zo werkt klimaatverandering de armoede extra in de hand.
Een campagne die zich richt op bewustwording van de gevolgen van klimaatverandering in ontwikkelingslanden is de DAAR campagne: www.daarbenik.nl.

 

Natuur
De natuur zal dramatische gevolgen ondervinden van klimaatverandering. Volgens de huidige inzichten wordt 20 – 30% van de soorten op aarde met uitsterven bedreigd bij een temperatuurstijging van slechts 1.5 – 2.5 graad bovenop het huidige niveau. Nu al zijn de gevolgen op natuurgebieden zichtbaar.
 

Zichtbare gevolgen van de klimaatverandering van de laatste dertig jaar:

 • Een sterke toename in het afsmelten van ijs op de Noordpool, Groenland en Antarctica
 • Minder permanent ijs op de Noordpool, Groenland en Antarctica
 • Dooi van de permafrost in poolgebieden, met grote gevolgen voor de huizen en pijpleidingen die daarop gebouwd en gelegd zijn.
 • Verdwijnen van gletsjers en een toename van lawines door smeltend ijs
 • Meer kans op extreem laag water in het najaar doordat het smelten van de sneeuw eerder in het jaar begint en dus ook eerder afgesmolten is.
 • Slechtere waterkwaliteit door hogere temperatuur van meren en rivieren. De groei van algen en plankton neemt daardoor toe, denk maar aan de blauwalg.
 • Beschikbaarheid van vis verandert doordat de vistrek en de samenstelling van soorten verandert als gevolg van de watertemperatuur
 • Meer erosie in kustgebieden door zeespiegelstijging
 • De natuur schuift zichtbaar op richting de polen.
 • Het voorjaar begint eerder. De winter begint later. Het groeiseizoen neemt toe.
 • Klimaatverandering is een extra bedreiging voor de koraalriffen.

Gevolgen van klimaatverandering in je achtertuin? Kijk eens op de Natuurkalender.

HIER brochure

HIER werkt aan de oplossing van het klimaatprobleem. We werken daarin samen met bedrijven, de samenleving en jou!

HIER is

 • een initiatief van ruim 30 maatschappelijke organisaties.lees verder

  Bekijk ons filmpje