HIER Nieuwsbrief

Vul hieronder je e-mailadres in en abonneer je op de HIER nieuwsbrief.

Aanpak

De hoofdoorzaak van klimaatverandering is de wereldwijde uitstoot van het broeikasgas CO2. Dit komt met name door het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast speelt de wereldwijde ontbossing een belangrijke rol. Het lukt de rijke landen nog steeds niet of nauwelijks de stijgende lijn in hun CO2-uitstoot om te buigen. En in landen als China en India groeit de uitstoot sterk. Als er niets gebeurt, moeten we op een verdubbeling van de uitstoot nog in deze eeuw rekenen.

 

De oorzaak aanpakken
We kunnen het proces van opwarming niet helemaal keren, maar het is nog wel mogelijk de meest dramatische veranderingen in het klimaat te voorkomen. Daarvoor moet de wereldwijde temperatuurstijging onder de twee graden of liever nog onder de anderhalve graad blijven. In de aanloop naar de klimaattop in Kopenhagen in 2010 is aangegeven wat er de komende tien jaar moet gebeuren om deze doelen in zicht te houden. Zie de grafiek van Kopenhagen.
Op langere termijn gaat het vooral om de verduurzaming van de energievoorziening. Er zijn tal van studies die aangeven hoe deze verduurzaming kan worden bereikt. Binnen al deze studies is er een sleutelrol voor energiebesparing. De studies verschillen waar het gaat om de inzet van biomassa, kernenergie en de noodzaak van CO2-opslag. Zie bijvoorbeeld : IEA en de website van het WWF.

Ook in Nederland zijn meerdere studies gedaan. Een goed voorbeeld is de studie Green4sure van de gezamenlijke milieuorganisaties. Daarnaast zijn er op tientallen terreinen plannen en concrete initiatieven. Of het nu gaat om de woningbouw, zuinige en elektrische auto’s, apparaten, de bouw of de energie-intensieve industrie. Het klimaatprobleem biedt ook kansen. Kansen om te investeren in nieuwe technologie, in innovatie. Overheid, bedrijfsleven en milieuorganisaties gezamenlijk gestart met het invullen van de energietransitie naar een duurzame energievoorziening. Aanpassen Het is onmogelijk om klimaatverandering helemaal te voorkomen. Daarom moeten we ons aanpassen, overal in de wereld. Op grond van het principe ‘de vervuiler betaalt’ zullen rijke landen zoals Nederland zichzelf moeten aanpassen en de armste landen moeten helpen om zich aan te passen. Nederland is een delta, die kwetsbaar is voor meer extreme rivierafvoer, zeespiegelstijging, extreme regenval en extreme droogte. Om deze problemen aan te pakken is de overheid gestart met een groot onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en het Adaptatieprogramma Ruimte en Klimaat. Een belangrijke basis voor beide programma’s zijn de klimaatscenario’s van het KNMI . Vier natuurbeschermingsorganisaties van HIER zien de noodzakelijke aanpassingen in Nederland als een kans. De site www.klimaatbuffers.nl laat zien dat natte natuurgebieden als een soort spons kunnen werken bij hoog water en zo kunnen helpen om droge voeten te houden. Informatie over internationale aanpassingsmaatregelen is te vinden op www.daarbenik.nl. Via deze site kunt u ook doorlinken naar de klimaatsites van de FAO het Internationale Rode Kruis, UNDP, WMO en dergelijke.

HIER brochure

HIER werkt aan de oplossing van het klimaatprobleem. We werken daarin samen met bedrijven, de samenleving en jou!

HIER is

  • een initiatief van ruim 30 maatschappelijke organisaties.lees verder

    Bekijk ons filmpje